Talpinimo sąlygos

Patalpindami skelbimą, Jūs sutinkate, kad:

- Pateikta informacija (skelbime ir registracijos formoje) nėra klaidinga ir klaidinanti;
- Nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių neturtinių teisių;
- Neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei;
- Nepažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktų;

Vartotojui draudžiama:

- Talpinti daugiau nei vieną skelbimą.
- Skelbimo pavadinim
ą ir/ar tekstą rašyti tik didžiosiomis raidėmis.
- Skelbimo pavadinimą ir/ar tekstą rašyti be lietuviškų raidžių.
- Skelbimo pavadinime nurodyti tinklapio adresą (nebent tai būtų patentuotas ženklas).
- Talpinti informaciją, kuri neatitinka lauko informacijos reikalavimų
(pvz.: tinklapis negali būti nurodomas laukelyje „Adresas“);
- Skelbime nurodyti tinklapius (rašytine ar vizualine forma) kurie savo pobūdžiu panašūs į www.upiubaidares.lt.

Vartotojui pažeidus aukščiau išvardytas sąlygas skelbimo rodymas gali būti sustabdytas iki bus pašalinti pažeidimai.
Pasikartojus pažeidimams, pasiliekame teisę ištrinti skelbimą, taip pat užblokuoti prisijungimą prie portalo.